Global Cohesion

Shihan Kurt Ørum
the founder

The way we work with cohesion have to be in a joined understanding of the fact that we’re all connected, we are all one. We are not separated, we are a part of all that surrounds us. You need to find the best within yourself, the best version of yourself. No matter who you are you will always have something good within.

You need to work with compassion, understanding and being forgiving. You must have a desire to make a difference and make the world a better place. A place where people live in cohesion, where no one is alone and against the others, whoever they may be. A place where people wish to achieve to become one. You have to be willing to make an effort, to give something of yourself. But you must also have the courage to receive an outstretched hand, to believe that people want you something good, something you might never have dared to believe.

It is terribly wrong with all the disunity, distress, misfortune, violence, terror, war, human oppression, deceit, greed, environmental disasters, animal cruelty, disease, despair, sadness, insecurity and much more, anyone can see that. Your role is to work with yourself and your awareness and try to live in cohesion. You have to find your own way to spread the message of cohesion. You need to find the small or big project within yourself which will be your niche of Global Cohesion.

If you want to contact GC please contact me directly. I will always respond with no exception. If you haven’t heard from me in one month please contact me again in another way. I prefer if your first contact is by old fashion reliable paper mail. You cannot join anything here but I would like to exchange ideas with you no matter who you are or where you come from. Together we can make a difference. I or one of my assistants can advice you on how to make an effort for Cohesion. It is possible to become an active Global Cohesion Member but this is something you will be selected to. When I teach Martial Art I always say “you fight the battle with yourself and with others. Don’t fight against anyone this is a fight you cannot win. If you try to fight that fight you will realize that it never stops and that it therefore cannot be won”. Also in this context I am not against anyone but with everyone hoping to find cohesion.

You attract what you think, it becomes your reality. So you have to focus on taking control of what you think. This doesn’t mean that you need to be unrealistic and forget what happens around you, you just need to register it and relate to it but not become part of all the negativity yourself. Don’t give it energy and help it grow. Don’t let yourself be fixated in the collective straitjacket and agree to support all the negativity directly or indirectly. It takes a change of consciousness to get over it, it can be hard to change the habits and attitudes you might have carried throughout your life. It is definitely not the idea that everyone should be the same or think the same way. But we have to be able to agree on a number of points. If people are defiant and take extreme positions living in cohesion is impossible. We have to learn from each other and show tolerance of our differences.

You need to think cohesion into everything you do in your life. You can do something for yourself but avoid everything that’s harmful to any other living creature or to the planet we inhabit. I don’t expect you to change everything from one day to the other but to make a true effort to make a change. I’m not perfect myself but I do everything I can in order to improve all of the surroundings and myself. Some might think that it is no use but they’re wrong. The smallest effort can course a chain reaction. Just trying to do something good for someone or something other than yourself is a big step. Go on even though you might not see the results of you good actions, they make a difference.

We work for inclusion so we’re not trying to put anyone, not even the worst, into the pillory or expose them in anything. On the contrary through dialogue we try to speak to the best in all people, to make them change course and focus their energy on a common cause - Cohesion.

Den måde vi arbejder med samhørighed på, skal være i en samlet forståelse af at vi alle er forbundet, at vi alle er et. Vi er ikke adskilte, vi er en del af alt der omslutter os. Du skal finde det bedste frem inden i dig selv, den bedste udgave af dig selv. Uanset hvem du er så har du altid noget godt indeni.

Du skal arbejde med medfølelse, forståelse og det at være tilgivende. Du skal have et ønske om at gøre en forskel, være med til at gøre verden til et bedre sted. Et sted hvor mennesker lever i samhørighed, hvor man ikke er alene og mod de andre, hvem de nu end må være, men hvor man søger mod at vi alle er et. Du skal være villig til at gøre en indsats, at give noget af dig selv. Men også at turde modtage en udstrakt hånd, mennesker der vil dig, sådan som du måske aldrig har turdet tro på.

At det er rivende galt med al den splittelse mennesker imellem, nød, ulykke, vold, terror, krig, menneskeundertrykkelse, falskhed, grådighed, miljøkatastrofer, dyremishandling, sygdom, fortvivlelse, sorg og utryghed og meget andet, det er jo noget vi alle kan se. Du skal arbejde med dig selv og din bevidsthed, og selv forsøge at leve i samhørighed. Du skal på din måde sprede budskabet om samhørighed. Du skal finde det lille eller store projekt frem du har inden i dig selv, som er din niche af Global Cohesion.

Hvis du ønsker at kontakte GC kan du kontakte mig direkte. Jeg giver altid et svar, uden undtagelse, har du ikke hørt fra mig senest en måned fra din kontakt så vend tilbage. Det kan da være du skal gå ad andre veje, for at komme i kontakt med mig. Jeg vil helst at du starter med papirform, så noget ikke går galt. Du kan ikke melde dig ind i noget her, men jeg vil gerne vende tanker med dig uanset hvor du kommer fra i verden, eller hvem du er. Så kan vi sammen gøre en forskel. Jeg eller en af mine assistenter kan hjælpe dig med rådgivning om hvordan man gør en aktiv indsats for Samhørighed. Man kan godt blive en del af de aktive GCer, men det bliver man udvalgt til. Som når jeg underviser i Martial Art siger jeg altid: Du kæmper kampen med dig selv og med andre. Du skal ikke kæmpe mod nogen, det er en kamp man ikke kan vinde. Hvis man forsøger at kæmpe den kamp, vil man sande at den aldrig stopper, og at den dermed ikke kan vindes. Og i denne sammenhæng her, er jeg heller ikke mod nogen, men med alle, i håbet om at vi finder samhørighed.

Det man tænker, det tiltrækker man, det bliver til ens virkelighed. Derfor skal man fokusere på at få styr på hvad man tænker. Man skal ikke blive virkelighedsfjern, og blot glemme alt hvad der sker omkring sig, man skal registrere det og forholde sig til det, man skal bare ikke blive en del af alt det negative. Man skal ikke give det energi, og hjælpe det til at vokse. Man skal ikke lade sig fiksere i den kollektive spændetrøje, og gå med til at støtte op om alt negative direkte eller indirekte. Der skal en bevidsthedsændring til, det kan være svært at ændre vaner og holdninger man måske har båret på gennem hele sit liv.

Det er absolut ikke tanken at alle skal være ens og tænke ens. Men vi bliver nødt til at kunne enes om en række punkter. Hvis mennesker er trodsige og indtager ekstreme holdninger er det umuligt at leve i samhørighed. Vi skal lære af hinanden og vise tolerance ved vores forskelligheder. Man skal tænke samhørighed ind i alle sine bevægelser i livet, man kan godt gøre noget for sig selv, men undgå alt der er skadeligt for andre levende væsner, og den planet vi bor på. Jeg forventer ikke at du kan ændre alt fra den ene dag til den anden, men det at du gør en ægte indsats vil gøre en forskel. Jeg er ikke perfekt selv, men gør alt hvad jeg kan for at forbedre alt ved omgivelserne og mig selv. Det er muligt at nogen tænker at det ikke nytter noget. Der tager man fejl, den mindste indsats kan skabe en kædereaktion. Bare det at forsøge at gøre noget godt for andre og andet end sig selv hver dag er et stort skridt. Bliv ved selv om du måske ikke selv ser resultatet af dine gode handlinger, det gør en forskel.

Vi arbejder efter rummelighed, så vi er ikke ude på at nogen som helst, heller ikke de værste, skal i gabestok eller afsløres i noget. Derimod søger vi gennem dialog at tale til det bedste som er i alle mennesker, få dem til at ændre kurs og bruge deres kræfter på en fælles sag. Nemlig Samhørighed.

Contact

Global Cohesion
Niels Bugges Vej 5,
Hald Ege,
DK-8800 Viborg
Denmark

Mob.: +45-24618020

Mail: shihan@daikihaku.dk

Kontakt

Global Cohesion
Niels Bugges Vej 5,
Hald Ege,
8800 Viborg

Tlf.: 24618020

Mail: shihan@daikihaku.dk